کالاهای صنعتی

در راستای تحقق اهداف شرکت تامین قطعات و محصولات صنعت نفت ، گاز ،  پتروشیمی و نیروگاهی  در دستور کار می باشد.
1-ابزار دقیق
2-  برق
3-  الکترونیک
4- مخابرات

EMAIL: info@mgp-co.com